Privacyverklaring Weefatelier Tissien


 • versie 6 mei 2018

  1. Tissien is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34219116 en gevestigd aan Soendastraat 5, 2022 XT Haarlem.

  2. Tissien verzamelt gegevens die je rechtstreeks aan mij verstrekt wanneer je een account aanmaakt in de webwinkel op de website www.tissien.nl en/of wanneer je je inschrijft voor de Nieuwsbrief TissieNieuws.
  Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  · ten behoeve van de Nieuwsbrief: naam en e-mailadres;

  · ten behoeve van bestellingen van digitale producten en/of cursussen via de webshop: naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, naam van je bank;

  · ten behoeve van bestellingen van cursussen of digitale producten die contant of via factuur op naam worden afgerekend: naam, e-mailadres, telefoonnummer;

  · ten behoeve van de aanschaf van producten die contant worden afgerekend worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij je een factuur op naam wilt; in dat geval wordt in elk geval de naam opgeslagen.


3. Inzage en wijziging gegevens


Je kunt je gegevens bij Tissien opvragen, laten wijzigen als ze niet correct zijn, aanvullen of laten verwijderen, mits het niet gaat om gegevens die wij in het kader van de fiscale administratie moeten bewaren – als bedrijf zijn wij wettelijk verplicht om klantgegevens zeven jaar te bewaren.
Gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief kunnen altijd worden verwijderd. Je kunt je in elke Nieuwsbrief uitschrijven via de link onder aan de Nieuwsbrief. Deze wijziging wordt zonder tussenkomst van Tissien automatisch en direct verwerkt. Je kunt ook contact met Tissien opnemen via het e-mailadres tissien@tissien.nl. Deze wijzigingen worden op de kortst mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen vier weken verwerkt.

4. Gegevensuitwisseling met derden


Tissien maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven:

· voor betalingsverkeer: ING Bank en Mollie;

· voor website en webshop: Yourhosting MijnWebsiteWinkel;

· voor de Nieuwsbrief: MailChimp.

Volgens de informatie die deze organisaties in hun privacyverklaringen geven, worden klant- en betalingsgegevens door hen behandeld conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Tissien geeft noch verkoopt je persoons- en contactgegevens aan derden, behalve bij de onder punt 4 genoemde bedrijven voor de daar omschreven reden. Verder worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat (bijvoorbeeld bij een controle door de fiscale autoriteiten).


5. Duur van de opslag


Je gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief blijven bij ons opgeslagen tot nadere opzegging door jouzelf of tot het stopzetten van activiteiten door Tissien. Bij aankopen van cursussen en/of producten worden de gegevens opgeslagen conform de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (deze termijn is vastgesteld door de Belastingdienst). Na deze periode worden ze vernietigd.

6 . Klachten


Als je een klacht hebt over de behandeling door ons van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via e-mailadres tissien@tissien.nl. Indien je klacht niet naar je zin wordt behandeld, staat het je uiteraard vrij om een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.