Informatie over weeflessen, weefgetouwen, foto's van weefstalen en weeftips
In de webwinkel van Tissien kunt u digitale weefpatronen en weeflessen
kopen.

Fotogalerij Crepe-effecten

Crepe-weefsels zijn weefsels met een onregelmatige structuur waarin niet direct een keper- of linnenbindingstructuur is te ontdekken. Door onregelmatige verdeling van bindpunten binnen het bindingsrapport ontstaan flotteringen van verschillende lengtes. Hierdoor ontstaat een korrelige structuur. Het effect wordt natuurlijk ook beinvloed door het krimpgedrag van de gebruikte gaens. De onderstaande fotogalerij geeft een beeld van de weefsels die bij de cursus Bindingsleer Inzicht&Overzicht les 3 besproken worden.

De cursus Bindingsleer inzicht&overzicht is door Tissien ontwikkeld om beginnende wevers in 10 lessen een rondreis te geven door de bindingsleer. Voor weefsters die al langer weven is de cursus ook zeer geschikt om inzicht te krijgen in het verband tussen de bindingen. De cursus behandelt dus niet alleen de kale bindingsleer maar gaat uit van de weefsels, waarbij steeds onderzocht wordt wat de invloed van structuur, patroonvorming, kleur, dichtheid en materiaal zijn in het weefsel.

De cursus kan gevolgd worden in het atelier van Tissien of op locatie. Ook is het mogeljk om de lessen digitaal te volgen. Om het gemis van de uitleg aan de hand van weefstalen te compenseren krijgt de cursist een link naar deze pagina om de voorbeelden in het lesmateriaal meer in detail te kunnen beoordelen.

De digitale les uit de serie Bindingsleer inzicht&overzicht , maar ook het losse basisblad Crepe-binding en twee digitale patronen (P-026 en P-044) zijn verkrijgbaar in de webwinkel van Tissien